20 години дружество „Краезнание-Плевен“


20 ГОДИНИ ДРУЖЕСТВО „КРАЕЗНАНИЕ- ПЛЕВЕН

Когато през далечната 1990 г. десетината ентусиасти, събрани в старата сграда на Държавен архив, за да учредим Клуб „Родознание”, наследник на съществуващата до 1989 г. секция „Родознание” към Историческото дружество, едва ли сме си представяли, че нашата инициатива ще намери толкова последователи, всеотдайни и творчески мобилизирани, влагащи труд и усилия за разширяване и популяризиране на местното родознание и краезнание. Наистина ние не тръгнаха от нищото. Зад нас бяха десетките родови проучвания и родови срещи организирани в много от плевенските села, които вече генерираха определен опит и създаваха традиции, спомагащи за непрестанното разширяване на последователите и съмишлениците.
Сред първите бяха имената на Петко Делийски – първия председател, членовете на първото ръководство на клуба Грозданка Мангова, Илия Панков, Михаил Минков и Петко Дилков. Първите редовни членове Цветан Симеонов, Никола Бошнаков, Ангел Ангелов, Слави Витски, Юлия Джонева, Иван Кадиев, Кирил Стерков и следващите, когато клубът прерасна в дружество „Краезнание” – д-р Николай Чорбаджиев, д-р Любомир Цеков, Любомир Фотев, Васил Тоцев, Димитър Димов, Йордан Динов, Иван Величков, Вили Томова, Емилия Колева, Светла Данова, Никола Ценкуловски, Стефан Ненчев, Христофор Войников, Мариана Хицовска, Светлозар Дамянов, Деян Белчев, Васил Петков и още много други. През годините организираните членове на нашето дружество бяха винаги около 70-80 души от целия Плевенски край. Те сами идваха при нас, със своите идеи и проучвания, с ентусиазма и силното желание да съживят нещо от миналото на родните си места, да оставят нещо за идващите поколения. Някои от първите вече не са сред нас, но стореното от тях остана. Ние, техните последователи, можем само да почетем светлата им памет и да отдадем заслужената почит и уважение за техния всеотдаен благороден труд.
Не веднъж сме имали възможност да се поучим и възхитим от самобитните и оригинални търсения на старите ни краеведи Павел Гетов от Беглеж, Цонко Павлов от Долни Дъбник, Тодор Костиков от Сомовит, Иван Величков от Пордим, Кера Ганева от Катерица, Васил Росев от Бохот, Илия Панков, Иван Кадиев, доаенът на нашето дружество, 95-годишния Васил Тоцев, който все още работи неуморно.
През годините плевенските краеведи израснаха значително в своето развитие. За този непродължителен период членовете на дружество написаха над 70 краеведски разработки: местни истории, краеведски сборници, юбилейни издания, родови проучвания, което определи един значителен ръст на издадената краеведска книжнина в Плевенския край. Ангел Ангелов издаде 7 книги, по две и повече от две издадоха Йордан Динов, Наню Нейков, Слави Витски, Деян Белчев, Петко Дилков, Аспарух Ангелов, Андрей Романов, Кирил Стерков,  Костадин Борисов, със задълбоченост и пълнота се отличават проучванията на Димитър Сарафов, Росица Манчева, Никола Ценкуловски, Цветан Симеонов, Мариана Хицовска, Недю Василков, Гергина Давидова и др. Особено впечатляващо е развитието на младия краевед Аспарух Ангелов, който само за две години издаде две прекрасни книги за родното си село Муселиево. Краеведските дирения на д-р Николай Чорбаджиев получиха подобаваща оценка и признание от специалистите, заради определени научни постижения.
Постоянният стремеж на ръководството на дружеството да установи по-тесни и по-продуктивни връзки с местните училища даде добър резултат през последните години с учредяване в СОУ „Иван Вазов” – Плевен училищен клуб „Краезнание” и интересната дейност, която той разви. С благодарност трябва да отбележим инициативността и всеотдайността на учителката Нина Тотева, основен двигател за реализиране на училищната инициатива. Ценен помощник на съвместната работа с подрастващите оказа и издаденото „Училищно краезнание Плевенски край”, съставено от Петко Дилков и Деян Белчев.
Дейността на нашето дружество би била немислима без помощта и подкрепата на Община Плевен, обществените институции Държавен архив – Плевен, Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Регионален исторически музей – Плевен, читалище „Христо Ботев” – Плевен, Общински комитет „Васил Левски” и др., за което сърдечно им благодарим.
Отминалите години ни научиха на много от тънкостите на краеведските занимания: по-задълбочено и по-прецизно отношение към историческите факти и архивните документи, по-високи изисквания към оформяне на изданията, по-висока отговорност при интерпретиране на историческите факти, повече историцизъм и по-малко съчинителство. В повече от случаите най-ценното в разработките на плевенските краеведи е стремежът и успехите в осветляване на исторически, социални, битови и ред други разнообразни факти от миналото на родните селища, от народните традиции и обичаи, които времето неумолимо отнася в забравата. Колко са важни за днешния ни живот, за запазване и поддържане любовта към родното огнище и родното място, показва и интересът на обикновените хора към тези издания. Почти навсякъде, където бяха издадени например местни истории, те бяха разпродадени за съвсем кратък период, а някъде се наложи и преиздаване. Мнозина са тези, които отворили историята на родното си село, с основателна гордост четат и разказват на деца и внуци за живота и делата на деди и прадеди, оживяват в спомените почитта и уважението към паметта на предците.
Обичта и уважението към авторите на местните краеведски издания най-добре проличава при представяне на новоизлезлите книги. Там хората изразяват своята благодарност към благородния труд и големите усилия на авторите, за многогодишните дирения и понесени финансови затруднения. Една от целите и задачите на нашето дружество е да поощряваме и стимулираме тези усилия, защото сме сигурни в тяхната полза.
От върха на отминалите години с удовлетворение можем да констатираме, че дружество „Краезнание” – Плевен намери и утвърди своето скромно място в културния живот на нашия край. То е търсено от любителите на местното краезнание за съвет, помощ и изява, в което се състои и смисълът на цялата наша дейност.
От все сърце изказвам своята и на ръководството на дружеството благодарност към многобройните плевенски краеведи за тяхната огромна всеотдайност и възрожденски дух. Нека им пожелаем здраве и творческо дълголетие, да останат все така всеотдайно отдадени на своето благородно занимание.
ПЕТКО ДИЛКОВ –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Д-ВО             „КРАЕЗНАНИЕ” –    ПЛЕВЕН