Участие в национална конференция


УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 24 март 2011 г. Съюзът на краеведите в България организира, по инициатива на габровското краеведско дружество, Национална конференция под надслов „Ролята на българските чорбаджии за обществено-културното и икономическо развитие на градовете през Възраждането“ в гр. Габрово.
Конференцията ще се проведе в Актовата зала на националната Априловска гимнация от 10 часа.
От плевенското дружество „Краезнание“ ще бъдат представени четири доклада: Петко Дилков – „Плевенските чорбаджии и ролята им за развитие на Плевен и Плевенския край през Възраждането“; д-р Николай Чорбаджиев – „Българското възраждане и родът Чорбаджиеви от с. Михалци, В. Търновско“; Слави Витски – „Димитър Константинов – големия плевенски дарител и благодетел“; Атанас Дананилов – „Брациговските чорбаджии през Възраждането“.