Тържество


ТЪРЖЕСТВО

На 18 декември 2010 г. се проведе тържество, на което беше официално представен „Краеведски сборник ІІІ” – последното издание на дружество „Краезнание” – Плевен. В обем от 360 стр. са представени разработките на 38 плевенски краеведи по широк спектър от теми, предмет на техните краеведски дирения.
Сборникът излезе с любезната помощ и съдействие на спонсори, на които беше изказана нашата голяма благодарност.
Плевенските краеведи бяха поздравени от певческата група при читалище „Парашкев Цветков” – Плевен, които със своите изпълнения представиха истинско удоволствие на присъстващите.
Сборникът е посветен на 20-годишния юбилей на дружество „Краезнание”, създадено от група ентусиастци през далечната 1990 г.