Тържество по повод Трети март


ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ТРЕТИ МАРТ

На 2 марта 2011 г., по повод националния празник Трети март – 133 години от освобождението на България от Османско владичество дружество „Краезнание“, съвместно с Военнен клуб – Плевен, организираха тържество, на което младият историк Галин Димитров  от Военноисторическите музеи – Плевен изнесе нови факти и сведения от дните на Освободителната война през 1877-1878 г. Хор „Кайлъшко ехо“ повдигна настроението на всички със изпълнението на  популярни и вечно актуални  възрожденск и патриотични песни. Поетите Георги Стойков, Веселин Чернялски и Петко Спосов прочетоха свои стихове.