Тържество в Брестовец


ТЪРЖЕСТВО В БРЕСТОВЕЦ

На 16 февруари 2013 г. в с. Брестовец се проведе богато тържество във връзка със 135-та годишнина от Освобождението на България. Тържеството беше наситено с интересни инициативи с участието на самодейци от селото, Северняшкия ансамбъл на Плевен и групата на дружество „Традиция“ от Плевен, с помощта на които стана реалистична възстановка на съществуващия в района на селото по време на Освободителната война, медицински пункт. На тържеството беше открит и барелеф на Христо Ботев. Тържеството е организирано от кметството, читалището и местното дружество „Краезнание“.