Отчетно-изборен конгрес на Съюза на краеведите в България


ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КРАЕВЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 7 и 8 октомври 2011 г. във В. Търново се проведе Отчетно-изборен конгрес на Съюза на краеведите в България. В него участваха делегати от всички краища на страната, членуващи в съюза. От плевенското дружество на краеведите участваха трима членове: Петко Дилков, Атанас Дананилов и Христофор Войников.
След отчетните  доклади на УС и Ревизионно-контролната комисия, разискванията по доклада и предложенията за промени в устава, беше избран нов Управителен съвет от 5 члена и Контрално-ревизионна комисия от 3 члена. За председател на УС беше преизбран проф. Марин Ковачев.