Нови книги на плевенски краеведи


НОВИ КНИГИ НА ПЛЕВЕНСКИ КРАЕВЕДИ

На 4 април 2015 г. в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ беше представена книгата на Деян Белчев „Плевенският край през погледа на чужди пътешественици (ХІV-ХІХ век). Една изключително интереса книга събрала всичко писано за Плевенския край от чужди пътещественици в продължение на 5 века. За пръв път на едно място е събрано всичко което се знае за нашия край видяно от чуждите пътешественици и документирано в техните пътеписи. Деян Белчев е проследил оставената документация на повече от 40 автори – посетили Плевенския край във важни периоди от историческото минало. Книгата е снабдена с интересни илюстрации, а в текста са вложени много цитати, анализи и бележки на автора, за да се изясни по-пълно описваното историческо събитие. Обърнато е внимание и на всичко писано за селищата и хората в Плевенския край, за техния бит и поминък, за състоянието на селищата.

Напоследък бяха представени две нови книги на плевенски краеведи. На 11 ноември 2011 г. в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“  беше представена книгата „Пелишат“ с автор Юрий Мичев. Това едно пространно краеведско проучване, в което авторът, в резултат на многогодишно издирване и работа в библиотеки и Държавен архив, е събрал всичко за своето родно място. Богато илюстрината с над 160 снимки и чудесно дизайнерско оформление на корицата, книгата впечатлява с огромния фактологически материал и разностранно съдържание. На срещата по повод на новата книга присъстваха много съселяни, приятели и краеведи, които сърдечно поздравиха автора за реализацията на това полезно начинание.

На 15 ноември 2011 г. в зала „Лира“ на Военен клуб – Плевен беше преставена и книгата на инж. Илия Цанов „Автоматизация на телефонните и телеграфните съобщения в Плевенски окръг“, в която авторът, вложил много труд и собствени средства, присъздава една важна страница от живота на специалистите и служителите на Окръжно управление на съобщенията – Плевен, когато през годините преди 1989 г., сред едни от първите в страната, извършват голям обем работа по модернизация и осъвременяване на телефонните и телеграфните съобщения в нашия край. В книгата си Илия Цанов е описал не само извършената работа, но е поставил и много снимков материал на хората, които не жалейки сили и опит, в кратък срок извършват огромна по обем работа за внедряване на тази новост в събщенията. Бившите колеги на инж. Цанов му изказаха сърдечна благодарност за инициативата и положения труд, за да бъде  документирано на това важно събитие в живота на плевенските пощенци.