Научна конференция


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 11 октомври 2012 г. ще се проведе научна конференция на тема „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност“, организирана от Регионален исторически музей – Плевен, Военно-историческите музеи – Плевен, Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен и Дружество „Краезнание“ – Плевен. Научен ръководител на конференцията ще бъде доцент д-р Ани Златева от Института за исторически изследвания при БАН.
Конференцията ще се проведе в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ от 10 часа.
Канят се за участие плевенските краеведи и всички, които проявяват интерес към миналото на Плевенския край.

Вторият етап на научната конференция „Плевен и Плевенският край – минало, традиции, духовност“ се проведе на 6 ноември 2015 г.. Бяха представени 32 доклада с участието на историци от София, Варна, Крумово, Пловдивско, Благоевград, Плевен и краеведи от дружество „Краезнание“ – Плевен. Научен ръководител на конференцията беше доц. д-р Ани Златева от Института за исторически изследвания при БАН.

След провелото се на 18.08.2016 г. второ заседание на Комисията за разглеждане и класиране на предложенията, подадени във  Втората сесия на раздел III от Културния календар на Община Плевен, са ясни проектите, които ще бъдат съфинансирани от страна на Общината.

С най-много точки – 435, е оценен проектът на Регионален исторически музей – Плевен „Възрожденецът Нестор Марков и плевенските будители”. На второ място с 428 т. е проектът на Фондация „Диря” „Джаз в галерията” /Есенен Джаз Фест – Плевен 2016/. Проектът на Държавен архив „Календар на времето” събра 426 т., а този на Дружество „Краезнание” – Сборник от научна конференция „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност”, е с 313 т.