Кръгла маса в Бяла черква


КРЪГЛА МАСА В БЯЛА ЧЕРКВА

На 13 май 2011 г. в гр. Бяла черква се състоя Кръгла маса по повод 135 години от Априлското въстание. С доклад за поп Стефан Трифонов от с. Михалци, председател на революционния комитет в селото, загинал в битката в Дряновския манастир, изнесе д-р Николай Чорбаджиев.