Библиотека


 

 

 

 

ПЕТРОВ, Руси. Новачене. Историко-географски очерк./ Руси Петроов Миланов. София, 2000, с. 100, с ил.

БАЛАБАНОВА, Здравка. Архивите разказват. ЗА ДА СЕ ПОМНИ. Истории от Плевенския край./Здравка Балабанова. С., 2022, с. 226, с ил.

АНДРЕЕВ, Георги. За благословената земя България. Страници от историята и настоящето на българите. /д-р Георги Андреев. Плевен, 2021, с. 256, с ил.

ЛЮБЕНОВА, Татяна. С върха на перото. Публицистика. /Татяна Любенова. Плевен, 2022, с. 180, с ил.

ЛЮБЕНОВА, Татяна. Походът на еничарите. Документално-публицистична хроника./ Татяна Любенова. Плевен, 2021, с. 547, с ил. 

ХРИСТОВА, Цветанка. Плевенските родове (второ издание). /Цветанка Христова. Плевен, 2022, с. 199, с ил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЧЕВ, Деян. Плевенски хроники 3/Деян Емилов Белчев, Плевен, 2021, с. 438, с ил.

 

 

ПЛЕВЕН И ПЛЕВЕНСКИ КРАЙ – МИНАЛО, ТРАДИЦИИ, ДУХОВНОСТ – 3 . Сборник. Съставител: Петко Дилков, д-во „Краезнание“ – Плевен, Плевен, 2022, с. 348, с ил.

 

СБОРНИК, АНДРЕЙ РОМАНОВ, интервюта, спомени, оценки. Съставител: Петко Дилков, д-во „Краезнание“ – Плевен, Плевен, 2022, с. 105, с цв.ил.

ПЕТКОВ, Иван, Павлина Кръстева, Христо Томов, Дафина Величкова. Словоспостреница за Крушовица. Плевен, 2020, с. 144, с ил.  

ДАМЯНОВ, Светлозар. Протобългарите, протобългарската диаспора и най-древната световна цивилизация./ Светлозар Дамянов, Плевен, 2021, с. 133. 

ГЕРАСКОВА, Милена. Генералът от Стежерово. / Милена Тодорова Лазарова-Гераскова, Плевен, 2019, с.91, с ил.

ЦЕНКУЛОВСКИ, Никола. Славеят на Северозапада. Думи за народната певица Гергана Цекова./ Никола Трифонов Ценкуловски, Плевен, 2020, с. 68, с ил.  

ЦЕНКУЛОВСКИ, Никола. Родовете на град Койнаре. През погледа на етноизследователя и на потомците./ Никола Трифонов Ценкуловски. Плевен, 2020, с. 371, с ил 

БЕЛЧЕВ, Деян. За името на град Плевен./ Деян Белчев, Плевен, 2021, с. 286, с ил. 

КИРИЛОВ, Атанас. Санадинова. История и спомени./ проф.Атанас Петров Кирилов/, Плевен, 2019, с. 123, с ил. 

  ДАНАИЛОВ, Атанас. За паметника на Девета пехотна плевенска дивизия./ Атанас Дананилов. Плевен, 2022, с. 36, с ил.   

Недю Василков. Славяново, летопис на социалистическото време., /Недю Асенов Василков, Плевен, 2020 г., с.123, с ил.   

ВАСИЛКОВ, Недю. Славяново, летопис на социалистическото време. /Недю Асенов Василков, Плевен, 2020, с.123, с ил

 

ДАМЯНОВ, С. За името на село Санадиново (студия). /Светлозар Дамянов/, Плевен, 2019, с.47

ПЕТРОВ, К. Някога въ Плевенъ. Събития, личности, памет. /Красимир Тодоров Петров/, Плевен,2019, с. 266, с ил.

РАНГЕЛОВА, И; БЛАЖЕВ, В. Незабравимите. Учители и ученици от Лозаро-винарското училище – Плевен. /Иванка Рангелова, проф. Веско Блажев/, Плевен, 2019, с.158у с ил.

 

АНГЕЛОВ, В, АЛЕКСАНДРОВ,Д. Сдружение „Ловно-рибарско дружество Долна Митрополия“. /Валери Ангелов, Димитър Александров/, Долна Митрополия, 2016, с.188, с цв. ил.

ХИЧЕВ, Й. Живот между два века. Спомени. /Йордан Пенчев Хичев/, Плевен, 2018, с.111, с ил.

БЕЛЧЕВ, Д. Плевенски хроники 2./ Деян Емилов Белчев/, Плевен, 2019, с. 467, с ил.

ЛЮБЕНОВА, Т. Хроники на духа. Книга за плевенските културни институти. /Татяна Любенова/, Плевен, 2019, с.544.

ЛЮБЕНОВА, Т. Написано на кирилица (40 години от създаване на Дружеството на писателите- Плевен). /Татяна Любенова/, Плевен, 2018, с.437, с ил.

ЛЮБЕНОВА, Т. Книга за художниците. (Документална книга за плевенските художници). /Татяна Любенова/, Плевен, 2017, с 314, с ил.

КИРИЛОВ, А. Санадиново. История и спомени. /проф.Атанас Кирилов/, Плевен, 2019, с.123, с ил.

Данаилов, Атанас. Бележити плевенски граждани от Възраждането до наши дни. Плевен, 2018, с.169, с ил.

ДАНАИЛОВ, А. Бележити плевенски граждани от Възраждането до наши дни. /Атанас Данаилов/, Плевен, 2019, с.170, с ил.

ХРИСТОВА, Ц. Плевенските родове. /Цветанка Христова/, Плевен, 2019, с.177, с ил.

 
ДИЛКОВ, П., ЗАХАРИЕВА, А. 90 години народно читалище „Бъдеще 1927“ село Тодорово. /Петко Дилков, Анастасия Захариева/, Плевен, 2018, с.165, с ил.

ГЕОРГИЕВ, Йордан. Село Тученица. Историко-географско описание. /под редакцията на Петьо Ангелов/. По първото издание от 1990 г. , отпечатано в Плевен.  с. 144,

МАЧКОВСКА, Елена; ПЕТРОВ, Красимир. ВЕЧНОСТ.  Николай Пушкаров (1885- 18 септ. 1918 г.) Плевен, 2017, с. 119, с ил, факсимилета, схеми. 

БЕЛЧЕВ, Деян. Плевенски хроники 1. /Деян Емилов Белчев, Плевен, 2018, с. 378, с ил.

 АТАНАСОВ, Стефан. Футболът в Червенобрежкия край. /Стефан Атанасов, Плевен, 2017 г.,  с. 72 , с ил. 

 

МИХАЙЛОВ, Мирослав. Пътуване през историята на Червен бряг. /2017, София, 256 с., с портрети, ил., факсимилета

АНДРЕЕВ, Георги. С какво се гордее Плевен: по 101 неща Плевен и Плевенския край е първи в България. /Плевен, 2017, СУБ – Плевен, 37 с.

 

ЖЕЛЯЗКОВ, Тодор. Телекиевия род от Гурково./ Тодор Колев Желязков, Плевен, 2015, изд. „Севеврно ехо“, с. 118, с ил.  

КОВАЧЕВА, Теодора. Избрани скулптурни паметници от Регионален исторически музей – Плевен./ Пленвен, 2014, с. 84, с ил.

ВАСИЛКОВ, Недю. Самарското знаме. Познато и непознато и забравено./ Недю Василков, Плевен, 2016, с.27, с цв. ил.

ВЪЛОВ, Иван. История на село Крушовица, Плевенско./Иван Маринов Вълов, Плевен, 2011, с. 176, с ил.

СТЕФАНОВ, Иван. Беглеж. Такъв какъвто го опознах и видях./ Иван Нанчев Стефанов, В. Търново, с. 494 с ил.

АНГЕЛОВ, Ангел. Габровският възрожденски род Априлови./Ангел Илиев Ангелов, Габрово, 2016, с. 123, с ил.

АНГЕЛОВ, Ангел. Страници из общественото и културното минало на село Мечка, Плевенско./ Ангел Илиев Ангелов, Габрово, 2016, с. 335, с ил. 

АНГЕЛОВ, Ангел. Възрожденският учител ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ от село Мечка, Плевенско./Ангел Илиев Ангелов, Габрово, 2015, с. 95, с ил.

  АНГЕЛОВ, Васил. Изповеди. Спомени и размисли.//Васил Крумов Ангелов, 2017, Плевен, с. 302, с ил.

ИВАНОВ, Иван. Долни Луковит. От миналото до днес.//Иван Тодоров Иванов, 2011, Плевен, с. 131, с ил.

ВАСИЛЕВ, Тодор. Село Ясен. Плевенска област. Краеведско проучване.// Тодор Василев Тодоров, 2017, с. 306, с ил.

 

БЕЛЧЕВ, Деян. Православни църкви и манастири в Плевенския край (от ІV век до наши дни).// Деян Емилов Белчев. , 2017,  Плевен, с. 326, с ил., изд. „Фабер“

ГЕРАСКОВА, Милена. Факлоносци на българщината от ХІХ век. // Милена Тодорова Лазарова-Гераскова., 2017, Плевен,  с. 103., изд. „Фабер“ 

 

Научна сесия „150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Сборник доклади от научната сесия, 26 септември 2014 г. Плевен, 2015, с. 75, с ил.

 

АНГЕЛОВ, Ангел. Развитието на земеделието и скотовъдството в Плевенския край./Ангел Илиев Ангелов, 2017, с. 230, с ил. Изследване за развитието на земеделието и скотовъдството в Плевенския край през периода преди Освобождението до наши дни.

 

 

Плевен и Плевенски край. Минало, традиции, духовност. /Сборник материали от научна конференция – 6 ноември 2015 г. Съставител и редакция – Петко Дилков, Плевен, 2016, с. 432, с ил.

 

САЧАНСКИ, Сълю. По вълните на спомените. Летопис-продължение./проф. д-р Сълю Сачански, Плевен, 2016, с.142, с ил. /черно-бели и цветни/

Светла Данова. Родова памет

ПЕТКОВА, Светла. Родова памет./Светла  Данова Петкова, Плевен, 2015, с. 63, с ил.

Бръшляница - родови схеми

ПЪРВАНОВ, Борислав; П. Стоянов, Г. Георгиев, Д. Георгиева, С. Тодорова. Бръшляница. Родови схеми// Борислав Кирилов Първанов и съавтори. Плевен, 2016, с.103. Представени схематично 142 рода на с. Бръшляница.


Бръшляница - родове

ПЪРВАНОВ, Борислав; Д. Аспарухов, Р. Радев, Т. Асенова, С. Панайотова. Бръшляница. Родове-фамилии// Борислав Кирилов Първанов и съавтори. Плевен, 2016, с.383. Пълно описание на родовете в селото.


 

 


Дамянов - Терорът

ДАМЯНОВ, Светлозар. Терорът в Плевенски окръг и Плевенска област, 1923-1935 г.// Светлозар Дамянов. Плевен, 2016, 63 с., с ил.


Емил Илиев. Спорт Коиловци

ИЛИЕВ, Емил. ФД „Бойчинов“ Коиловци. Спорта и аз. Спомени, снимки, документи./ Емил Илиев. Плевен, 2013, 143 с., с ил.


Емил Илиев - Земеделиено І

ИЛИЕВ, Емил. Земеделието в Коиловци. І част. Спомени, снимки, документи.// Емил Илиев, Плевен, 2015, 117 с., с ил.


 

Емил Илиев. Земеделиено ІІ

ИЛИЕВ, Емил. Земеделието в Коиловци. ІІ част, Спомени, снимки, документи.// Емил Илиев, Плевен,2015, 135 с., с ил.


Емил Илиев - Коиловци

ИЛИЕВ, Емил. Земеделието в Коиловци, ІІІ част. Спомени, снимки, документи.// Емил Илиев, Плевен, 2015, 140 с. , с ил. 

Георги Андреев . За Плевен

 

АНДРЕЕВ, Георги. Страници от историята на Плевенския край (поглед в миналото)./Георги Андреев, Плевен, 2015, 263 с., с ил. 


История на Крушовица

 ВЪЛОВ, Иван. История на село Крушовица, Плевенско. Разбудени векове./Иван Маринов Вълов. Плевен, 2011, 176 с, с ил. и цветен блок.


Село Обнова

БЛАЖЕВ, Веско, Иванка Рангелова. Село Обнова. Земя и хора./ проф. Веско Радионов Блажев, Иванка Дилкова Рангелова. Плевен, 2016, 253 с., с ил. и цветен блок.  


 

 Деят Белчев. Селищата+

БЕЛЧЕВ, Деян. Селища и селищни имена в Плевенския край от античността до наши дни./ Деян Емилов Белчев. Плевен, 2015, 406 с., с ил. Пълно и всеобхватно проучване относно възникване и развитие на селищните имена в Плевенско от античността до наши дни. Обхванати са 123 селища от Плевенския край.


Св. Дамянов. Паметници от едно бълг. гробище

ДАМЯНОВ, Светлозар. Паметници на едно българско гробище от първата четвърт на ХІV век. Кой почива в него? / Светлозар Дамянов. Плевен, 2015, 47 с., с цв.ил.

Г. Стойков Съхранени спомени ІІ

СТОЙКОВ, Георги. Съхранени спомени. Книга втора./ Георги Стойков Делийски, Плевен, 2015, 207 с., с ил. 

Говорът на Мечка

 АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Говорът на с. Мечка, Плевенско / Ангел Илиев Ангелов. – Габрово: Габрово принт, 2002. – 360 с.

 
Никола Комитски
 
 АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Опълченецът – герой Никола Василев Комитски: Биографичен очерк / Ангел Илиев Ангелов. – Габрово: Габрово принт, 2003. – 52 с.
 

 Православни празници с. Мечка

 АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Православни празници и народни традиции в с. Мечка, Плевенско / Ангел Илиев Ангелов. -–2 прераб. изд. – Габрово: Габрово принт, 2003. – 104 с.: с ил.
 

 
Мечка - корица
 
АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Село Мечка Плевенско: Кратка история / Ангел Илиев Ангелов. – Плевен: ЕА, 1995. – 198 с.: с ил.


Мечка - Празничен календар

 АНГЕЛОВ Илиев Ангел .Село Мечка ,Плевенско. Празничен календар./Ангел Илиев Ангелов. – Габрово, 2000. – 84 с.
 

Аспарух. Пътуване във времето

АНГЕЛОВ Аспарух Бойков. Муселиево: Пътуване във времето: Историческо изследване / Аспарух Бойков Ангелов. – В. Търново: Фабер, 2004. – 120 с.: с ил., черт.

 

 
Животът в старото Муселиево
 
АНГЕЛОВ Аспарух Бойков. Животът в старото Муселиево: Бит, поминък, душевност. Аспарух Бойков Ангелов. – В. Търново: Фабер, 2007. – 140 с.: с ил., черт.
 

 
Деян - Левски - корица
 
 БЕЛЧЕВ, Деян. Завинаги в народната памет. Предания за Васил Левски от Плевенско./Деян Емилов Белчев. – Плевен, 2007, 62 с.
 

 Боев - Божурица
 
  БОЕВ, Симеон, Родно село./Симеон Боев. – Краеведско проучване. Плевен, 2009, 159 с.
 

Тотлебен - празници

 БОРИСОВ, Костадин. Обичаи, празници, родословие и настояще – село Тотлебен / Костадин Борисов. – София: [Изд. авт.], 2004. – 120 с.


Тотлебен - корица
 БОРИСОВ, Костадин. Село Тотлебен: Кратки записки за географското положение, историческото и родовото минало / Костадин Борисов. – София: [Изд. авт.], 2003. – 80 с.
 

Марин Буртов

 БУРТОВ, Марин. Истини от болка и радост. (Литературна мемоаристика). /Марин Христов Буртов. – Плевен, 79 с.

Славяново - лице

 ВАСИЛКОВ, Недю. Славяново Плевенско, двадесети век./Недю Василков. – Плевен, 2008, 330 с.
 

Садовец - корица

 ВИТАНОВ, Славомир. Садовец – ономастика, празници и фолклор / Славомир Витанов. – [с. Садовец], 2002. – 84 с.: с ил., прил.
 

Георги Ватев - моя род

Ватев Георги. Историята на моя род.
Прочети тази книжка  за да се научиш как се пише летопис на рода. Има и внимателно направено генеалогично дърво на рода Мино–Ватевци от с.Вълчитрън-Плевенско.

Садовец - календар

 ВИТСКИ, Слави. Садовец: Исторически календар  [Плевен], 1998. – 104 с.: с ил.
 

Садовец - Слави

 ВИТСКИ, Слави. Садовец – Търговище, 1994. – 148 с.
 

Белене - говорът

ВРАЙКОВА, Елена.Белене. Говор на павликяните –католици./Елена Антонова Врайкова – Белене, 2007, 59 с.

В търсене на родовите корени

 В ТЪРСЕНЕ НА РОДОВИТЕ КОРЕНИ. Сборник. Клуб „Краезнание” към СОУ „Иван Вазов”. – Плевен, 2008, 253 с.
 

.История на село Глава

 Гергов, Герго Димитров. История на село Глава. Плевен, 145 стр., 2004г
 

Беглеж

 ГЕТОВ, Павел П. Беглеж: Исторически календар / Павел Гетов. – София: Отеч. фронт, 1988. – 152 с.
 

0274
 
 ГОСПОДИНОВ, Тодор Георгиев. Блаженият епископ Евгений Босилков – рожба на хилядолетната история на Белене / Тодор Г. Господинов. – Свищов: [Изд. авт.], 1999. – 274 с.: с ил.

 

0324 (1)

 ГОСПОДИНОВ, Тодор Георгиев. Из миналото на Белене: От древни времена до наши дни / Тодор Г. Господинов. – Белене, 1996. – 141 с.: с ил.
 

0280

 ГОСПОДИНОВ, Тодор. Просветно-образователното дело в Белене / Тодор Господинов. – Плевен: Библиограф, 1998. – 35 с.

Свищовският граал

ГОСПОДИНОВ, Тодор. Свищовският граал./Тодор Господинов. – Плевен, 2009, 369 с.
 

Иван Миндиликов

ГОСПОДИНОВА-ДЕШКОВА, Маргарита. Кметът Иван Миндиликов и неговото време. /Маргарита Господинова-Дешкова. – Плевен, 2001, 112 с.

Давидова - Ореховица

 ДАВИДОВА, Гергина.Ореховица, древна, настояща, бъдеща. /Гергина Двидова Панчовска. – Плевен, 2007, 255 с.

 

Комарево

 ДАНАИЛОВ, Петър и др. Комарево: От древността до 1944 г.: Ист. летопис / Петър Данаилов, Георги Митев, Йордан Еленски. – [с. Комарево, Плевенско: Изд. авт.], 1994.

 

Комарево ІІ.2pg

 ДАНАИЛОВ, Петър. Записки за петдесетилетието 1945-1995 [с. Комарево] / Петър Данаилов. – Русе: Примакс, 2004. – 214 с.: с ил.

Петърница - образование

 ДАНОВА, Светла. [Сто и четиридесет] 140 години образователно дело / Светла Данова Петкова. – с. Петърница, Плевенско: [Изд. авт.], 2003. – 35 с.

 

6 века Петърница

 ПЕТКОВА, Светла. Шест века Петърница: Хроника/Светла Данова Петкова – с. Петърница, Плевенско, (изд.авт.), 31 с.

 

Родовете на Тодорово - корица

 ДИЛКОВ, Петко. Родовете на Тодорово, Плевенско / Петко Найденов Дилков. – [Плевен: Изд. авт., 1997]. – 151 с.
 

Тодорово

ДИЛКОВ, Петко Найденов. Тодорово, Плевенско: Краеведско проучване / Петко Найденов Дилков. – Плевен: [Изд. авт.], 1999. – 221 с.
 

Калугерово

 ДИЛКОВ, Петко. Калугерово, Софийска област: Краеведско проучване /Петко Найденов Дилков – Фабер, В. Търново, 2006. – 358 с.
 

0284

 ДИНОВ, Йордан Георгиев. Плевенски книжовници – математици / Йордан Георгиев Динов. – Плевен: Бълг. математич. д-во – Плевен, 1974. – 43 с.

Ехо от Македония

 ЕХО от Македония: Юбилеен сборник / Състав. Мариана Хицовска, Петко Дилков. – Плевен: Македонско култ.-просв. дружество, 2003. – 68 с.
 

0328 (9)

 ИВАНОВ, Въло. Нашият роден край – община Долни Дъбник / Въло Иванов. – София: [Изд. авт., 2002. – 224 с.: с ил.

0268

 ИВАНОВА, Мария. Словесното фолклорно богатство на банатските българи от село Асеново: Сборник подбрани материали / Мария Иванова. – Плевен: Ирис, 2001,–160с.

Върбица - корица

КОВАЧЕВ, Велчо. История на село Върбица, община Плевен./Велчо Вълков Ковачев. – София, 2008, 160 с.
 

Сомовит

 КОСТИКОВ, Тодор А. Сомовит: [Краеведски очерк] / Тодор А. Костиков. – Варна: Галактика, 1992. – 136 с.: с табл., 8 л. ил., портр.

 Рупци - корица
 
 КОСТОВ, Илия. Село Рупци. Кратък летопис./Илия Лалов Костов. – Плевен, 2007, 43 с.
 

 

Краеведски сборник ІКраеведски сборник ІІКраеведски сборник ІІІ.2 jpg

 КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК: [Кн.] 1 – /Съставил и ред. Петко Дилков. – В. Търново: Фабер, 2003. – Изд. На д-во Краезнание – Плевен. [Кн.] 1 – 2003. – 128 с. [Кн.] 2. – Плевен: Фортуна прес, 2006. – 222 с.: с ил. [Кн.]3. – Плевен: Фабер, 2010 – 363 с.: с ил.

Потр.коопер.-Славяново

 КЪНЕВ, Христо. 100 години потребителна кооперация „Помощ” – гр. Славяново (1912-2012)./Христо Кънев. – Плевен, 2009, 107 с.

 

0290

 МАШЕВ, Красимир. Град Тръстеник в миналото / Красимир Машев. – Плевен: Сев. ехо, 2000. – 312 с.

0302 (4)

 МИТЕВ, Атанас. История на Каменското народно читалище “Просвета” / Атанас Митев. – [с. Каменец], 1958. – 27 с.

Крушовене

 МИТОВ, Борис. Крушовене, Крушовене…Незавършена история./Борис Флоров Митов. – Плевен, 2004, 139 с.

 

Ася Стефанова

 МАРИНОВА, Ася. Живот за всички. Димитър Първанов (1900-2005). /Ася Стефанова Маринова. – Плевен, 2005, 95 с.
 

Мерджанова. Върбица

МЕРДЖАНОВА, Иванка. Село мое. Върбица през вековете. /Иванка Цонева Мерджанова. – Плевен, 2008, 380 с.
 

На двата бряга

 НА ДВАТА БРЯГА: [Краеведски очерк] / Ред. кол. Наню Нейков – отг. ред. и др. – Червен бряг: Община Червен бряг, 2004. – 204 с.: с ил.
 

Началото на края

 НЕЙКОВ, Наню. Началото на края: /Наню Нейков. – София, Изд.на Отеч.фронт, 1989. – 140 с.: с ил.
 

Телиш - корица

 НЕЙКОВ, Наню. Преди 7000 години и след това: [с. Телиш – Плевенска област] / Наню Нейков. – Плевен: [Изд. авт.], 2001. – 608 с.: с ил.
 

Асеновци

 ПАНКОВ, Илия Атанасов. Асеновци: [Историч. очерк] / Илия Панков. – София: Отеч. фронт, 1987. – 272 с.: 12 л. ил., портр.

Ботевиня четник

 ПАНКОВ, Илия Атанасов. Ботйовият четник Пеньо Йончев: Худож.-докум. повест / Илия Ат. Панков. – Плевен: [Изд. авт.], 1994. – 166 с.
 

Опълченците.2 jpg

 ПАНКОВ, Илия Атанасов. Опълченците от Плевенския край: [Изследване] / Илия А. Панков. – София: Военноизд. комплекс Св. Георги Победоносец, 1993. – 276 с. 7: с табл., 20 л. портр.
 

Мужду два друма - Г. Митрополия

ПЕТКОВ, Васил. Между два друма: Из миналото на село Горна Митрополия / Васил Петков. -– София: Жарава, 2005. – 72 с.: с ил.
 

Горна Митрополия

 ПЕТКОВ, Васил. Спомен за село Горна Митрополия./Васил Петков Иванов. – София, 2008, 103 с.
 

 Петърница - Духовни пътеки
 
 ПЕТКОВА, Светла Данова. Петърница: Духовни пътеки / Светла Д. Петкова. – Плевен: [Изд. авт.], 2005. – 56 с.
 

Бръшряница - корица

 ПЪРВАНОВ БОРИСЛАВ, Асен Асенов, Димитър Аспарухов. Бръшляница от далечното минало до 1944 г. Краеведско проучване. Плевен, 2006, 246 с.

 

Родове на основателите на ...

 РОДОВЕ на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирски заточеници / Състав. Цветан Симеонов. – Плевен, 1995. – 140 с.: с ил.


 

Славовица - корица

РОМАНОВ, Андрей и др. Славовица през вековете: Славовица на 700 години – летопис за отминалото време на нашия роден край / Андрей Романов, Тодор Илиев. – Плевен: Фабер, 2005. – 200 с.: с ил.

От Мъртвица към Подем - Д.Сарафов

САРАФОВ, Димитър Димитров. От Мъртвица към Подем: Краеведско изследване / Димитър Сарафов. – В. Търново: Фабер, 2005. – 528 с.: с ил., факс.

0304

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Видни личности от 1837 до 2000 год. гр. Пелово, обл. Плевенска / Трифон Свиленски. – София: Хр. Ботев, 2001. – 168 с.: с портр., ил.

Пелово

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Пелово: [Истор. очерк] / Трифон Свиленски. – София: Отеч. фронт, 1986. – 164 с.: с к., 20 л. ил., портр., факс.

 

0310

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Родове – живот и бит (Етнография на гр. Пелово) / Трифон Свиленски. – София: Хр. Ботев, 2000. – 350 с.: 24 л. ил.

По слоговете на времето

 СВИЛЕНСКИ, Трифон. По следите на времето – градеж и грабеж./Трифон Свиленски – Плевен, 2009, 199 с.

 Дананил Попов
 
СИМЕОНОВ, Цветан. Данаил Хр. Попов – чистонародният деец: Живот и дело 1840-1909 / Цветан Симеонов. – София: Отеч. фронт, 1988. – 184 с., 8 л. ил., портр., факс.
 

За да има история - Цв. Симеонов

 СИМЕОНОВ, Цветан Рангелов. За да има история: Студии, документи, статии, доклади / Цветан Симеонов. -–Плевен: Фабер, 2005. – 372 с.: с ил.

Петко Спасов. През овразите на времето
 
 СПАСОВ, Петко. През овразите на времето.(Мемоари)./Петко Спасов Ненов. – Плевен, 2008, 352 с.
 

 Въбел

СТЕРКОВ, Кирил. Кратка история на село Въбел – Никополско / Кирил Ангелов Стерков, Плевен, 1991, 313 с., с ил.


 
Г. Стойков. Там дето ечаха суровите битки
 
 СТОЙКОВ, Георги.Там, дето ечаха суровите битки./Георги Стойков Делийски. – Плевен, 2009, 158 с.
 

 

Пл. общински вестник

ТОМОВА, Вили. Плевенски общински вестник (1920-1940): Библиогр. указ. / Състав. Вили Томова. – Плевен: Сев. ехо, 1996. – 78 с.
 

Тоцев - Славяново

 ТОЦЕВ, Васил. История на гр. Славяново от основаването  до наши дни. Сборник./Васил Илиев Тоцев. – Плевен, 2009, 160 с.

 
 
Училищно краезнание - корица
 
 УЧИЛИЩНО КРАЕЗНАНИЕ Плевенски край. Учебно помагало.Съст. Петко Дилков, Деян Белчев. – Плевен, 2007, 220 с.

 
 
Брестовец - корица
 
ХИЦОВСКА, Мариана. Брестовец Плевенско: “Незавършена история”: Краеведско проучване / Мариана Хицовска. – Плевен: [Изд. авт.], 2003. – 144 с.

 
Червен бряг
 
 ЦЕНКУЛОВСКИ, Никола.Страници от миналото на село Червен бряг./Никола Трифонов Ценкуловски. – Плевен, 2009, 278 с.
 

Горталово - корица

 ЧЕРНЯЛСКИ, Веселин. Поглед в миналото на село Горталово / Веселин Чернялски. – Плевен: Библиограф, 2004. – 56 с.

Плевенските печатници - корица
 ЧОРБАДЖИЕВ, Николай. Плевенските печатници; Поборници и културно-просветни дейци: [Изследвания, биографии, документи]: Сборник / Николай Чорбаджиев. – Плевен, 2003. – 108 с.: с ил.


 

Ценкуловски

Туртанска, Н. Ценкуловски, Н. Погледец към народната култура. /Нешка Туртанска, Никола Ценкуловски. Враца, 1994, 166 с., с ил.

0298 (2)

 ЯБЛАНСКИ, Ячо. Повторен прочит: Спомени [с. Бъркач] / Ячо Яблански. – Плевен: Кредо Арт, 2004. – 131 с.: с ил.

--

ХИЦОВСКА, Мариана. Родени в Брестовец – оставени следи./ Мариана Стефанова Хицовска,  Плевен, 2011, 103 с. с ил.
 

Рупци - Костов
 
КОСТОВ, Илия. С. Рупци. Ехо от историята./Илия Лалов Костов, Плевен, 2011, 288 с., с ил.
 

Ангел Ангелов - библиогр.

АНГЕЛОВ, Ангел. Библиография за научното и публицистично творчество на Ангел Илиев Ангелов. Габрово, 2011, 42 с.

Витски. Гордостта на садовчани

 

 ВИТСКИ, Слави. Гордостта на садовчани./Слави Витски., Садовец, Библ. „Роден край“, 2009, 36 с. , с ил.

 

Тодор Тодоров. Орисията на един агроном./Тодор Тодоров Александров, Плевен, 2014 г. 393 с. с цв.ил.
 
ТОДОРОВ, Тодор. Орисията на един агроном./Тодор Тодоров Александров, Плевен, 2014, 393 с., с цв. ил.
 

# Ася Стефанова Три наниза
 
МАРИНОВА, Ася. Три наниза жълтици./ Ася Стефанова Маринова,  Плевен, 2013, 162 с., с ил.

 
 ИЛИЕВ, Емил. ФД „Бойчинов“ Коиловци./Емил Илиев, Плевен, 2013, 143 с. , с ил.
 
+Коиловци - за името.2jpg
 
 КОЛЕВ, Цветан. Коиловци, за името./ Цветан Ан. Колев, Плевен, 2009, 28 с. с цв.ил.

 


+Тома Томов. Моят живот
 
 ТОМОВ, Тома. Моят живот./ Тома Василев Томов, Плевен, 2013, 295 с. с ил. 
 

Н.Василков. Птицекомбината

 
 ВАСИЛКОВ, Недю. Птицекомбинат за промишлено производство на птиче месо и яйца гр. Славяново./ Недю Василков, Плевен, 2013, 61 с., с ил.

М.Иванов. В служба на родината
 
БОРИСОВ, Марко. В служба на Родината./ Марко Борисов Иванов, Плевен, 2011, 115 с. с ил.

Илияна Димитрова. Училище Коиловци
 
 ДИМИТРОВА, Илияна. За работата в основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Коиловци./ Илияна Георгиева Димитрова, Плевен, 2013, 76 с., с ил.

Светла Данова - Петърница
 
 ПЕТКОВА, Светла. Петърница през превала на времето./ Светла Данова Петкова, Плевен, 2014, 110 с., с ил.

#Бъркач-Сачански
 
 САЧАНСКИ, Сълю. Бъркач, звезда на надеждата./ Сълю Йорданов Сачански, Плевен, 2011, 180 с. с ил.

#Н. Василков. Славяново ІІ ч.
 
ВАСИЛКОВ, Недю. Славяново двадесети век, втора книга./Недю Василков, Плевен, 2012, 391 с. с ил.

#Достойни за слава
 
ТОДОРОВА, Тена. Достойни за слава. /Гена Тодорова, Плевен, 2007, 374 с. с ил.

+ Ал. Филипов. Козар Белене
 
 ФИЛИПОВ, Александър. Козар Белене.Минало, настояще и бъдеще. / Александър Филипов, Плевен, 2010, 166 с. с ил., тв. подв.

 Теодора Ковачева Скулптурни паметници

КОВАЧЕВА, Теодора. Избрани скулптурни паметници от Регионален исторически музей – Плевен./ Теодора Ковачева, Плевен, 2014, 84 с., с ил.


Недю Василков - Здравеопазване

 ВАСИЛКОВ, Недю. Сто години здравеопазване в Славяново./ Недю Василков, Плевен, 2014, 76 с., с ил.


Рангелова. - ЛВУ

 РАНГЕЛОВА, Иванка. проф. Веско Блажев. Светла пътека проправена от учителите и учениците на Плевенското лозаро-винарско училище./ Иванка Рангелова, Веско Блажев, Плевен, 2015, 286 с., с ил.  


# Рангелов. Лозаро-винарско училище

РАНГЕЛОВ, Борис. По гънките на времето. История на Плевенското лозаро, винарско, овощарско и градинарско училище./ Борис Ст. Рангелов, Плевен,


Юрий Мичев - Пелишат

 МИЧЕВ, Юрий. Пелишат. Краеведско проучване./ Юрий Владимиров Мичев, Плевен, 2011, 466 с.,  с ил.


В бързея на живота - Георги Цветанов.2jpg

 ЦВЕТАНОВ, Георги. В бързея на живота./ Георги Цветанов, Плевен, 2007, 295 с., с ил.


Ангелов - Сам срещу съдбата

 АНГЕЛОВ, Васил. Сам срещу съдбата./Васил Крумов Ангелов, Плевен, 2005, 332 с., с ил.


Васил Цолов - Рупци 

 ЦОЛОВ, Васил. Рупци./ Васил Христов Цолов, Плевен, 2000, 83 с. 


 Андрей Романов. Време на мечти, време на дела.
 
 РОМАНОВ, Андрей. Време на мечти, време на дела./ Андрей Романов, Плевен, 2007, 275 с., с ил.

 
Лако Павлов
 
 ПАВЛОВ, Лако. Щрихи от една биография. /Лако Павлов Лаков, С., 2010, 190 с.

 
Д.Василев. Територия на духа
 
 ВАСИЛЕВ, Димитър. Територия на духа. Творци и дейци на културата от Плевенския регион от края на ХІХ до началото на ХХІ век./Димитър Василев, Плевен, 2007, 222 с.

 
Аспарухово 2
 
 ПЕТКОВ, Богомил. Аспарухово, Плевенска област./ Богомил Петков Христов, 2010, 319 с., с ил.

 
#Дамянов - Матер. база на училищата
 
ДАМЯНОВ, Светлозар.  Материалната база на училищата в Плевенския край (1878-1900)./ Светлозар Иванов Дамянов, Плевен, 2013, 47 с.

 
# Захари Андреев. Татари
 
 АНДРЕЕВ, Захари. Татари. Записки по историята на селото./ Захари Николаев Андреев, Плевен, 2013, 183 с., с ил.

 
Биволаре.2jpg
 
 ПЕТРОВ, Цеко. Село Биволаре на река Вит./ Цеко Петров, Плевен, 2010, 175 с., с ил.

 
Долни Вит
 
 ПАРАШКЕВОВ, Драган. Пет века село Долни Вит. Страници от историята на селото./Драган Парашкевов Стойков, Плевен, 2013, 168 с., с ил.

 
Въбел - традиции. Кирил Стерков
 
 СТЕРКОВ, Кирил. Традиции и психология на хората от село Въбел, Никополско./ Кирил Ангелов Стерков. Плевен, 2009, 389 с., с ил.

 
Илия Цанов - Автоматизацията
 
ЦАНОВ, Илия. Автоматизация на телефонните и телеграфните съобщения в Плевенски окръг. / Илия Димитров Цанов, Плевен, 2011, 83 с., с ил.

 
Махалата - корица
 
МАНЧЕВА, Росица. Хроника за Махалата./Росица Христова Манчева, Плевен, 2008, 420 с., с ил.

 
Павел Гетов. Беглеж
 
 ГЕТОВ, Павел. Истария на село Беглеж, Плевенски окръг до 1987 г./ Павел Панов Гетов, Плевен, 2010, 160 с. 

 
Милена Гераскова. Стежерово
 
 ГЕРАСКОВА, Милена. Стежеровското огнище./ Милена Тодорова Лазарова -Гераскова, Плевен, 2011, 76 с. с цв. ил.

 
Марин Генов. История на търговията
 
 ГЕНОВ, Марин. История на държавната и кооперативна търговия в Плевенски окръг 1945-2005 г./ Марин Генов. Плевен, 2009, 199 с., с ил.

 
Венета Йочева. Човекът радио
 
 ЙОЧЕВА, Венета. Човекът радио или спомен за Бики./ Венета Йочева, В. Търново, 2011, 250 с., с ил.

 
Църква - Славяново
 
ВАСИЛКОВ, Недю. Храм „Свети Николай“ гр. Славяново./ Недю Василков, Плевен, 2009, 50 с., с ил.

Любомир Фотев. Спортната слава на Пелово
 ФОТЕВ, Любомир. Спортната младост на Пелово./ Любомир Фотев, Плевен, 1986, 64 с. с ил.

 
Генералът от Лозица
 
 АНГЕЛОВ Васил, Ангел Кирилов. Генералът от Лозица./ Васил Ангелов, Ангел Кирилов Димитров, Плевен, 2010, 55 с. с ил.

 
#Валентин Пелов
 
ПЕЛОВ, Валентин. Врачански епископ Агапий и монахиня Анна (Анастасия Димитрова) – дейци на църковно-просветното дело в Плевен през ХІХ век./ Валентин Пелов, Плевен, 2012, 92 с., с ил.

 
Г. Стойков. Пъртини
 
 СТОЙКОВ, Георги. Пъртини. Разказ на бай Ильо от с. Николаево, Плевенско./ Георги Стойков Делийски, Плевен, 2005, 147 с.

 
Полъх от Мизия
 
ПЕТКОВ, Васил. Полъх от Мизия (Песните на Василка Дамянова). /Васил Петков, София, 2009, 47 с. с цв. ил.

 
# Светлозар Дамянов. Пет диамантени частици
 
ДАМЯНОВ, Светлозар. Пет диамантени частици./ Светлозар Иванов Дамянов, Плевен, 2014, 86 с.

 
Петко Дилков. За събитията и хората
 
ДИЛКОВ, Петко. За събитията и хората. Учин дол- Тодорово. Исторически календар 1496-1989./Петко Найденов Дилков, Плевен, 2014, 270 с. , с ил.

 
. Ангелов. Възрожденският учител1
 
 АНГЕЛОВ, Ангел. Възрожденският учител Димитър Стоянов Недялков от село Мечка, Плевенско./ Ангел Илиев Ангелов, Габрово, 2015, 95 с., с ил.

 
Петърница. Духовни пътеки ІІ
 
 ПЕТКОВА, Светла. Петърница. Духовни пътеки ІІ./Светла Данова Петкова, Плевен, 2014, 99 с., с ил.

 
 Ив. Величков. Пордим
 
ВЕЛИЧКОВ, Иван. Пордим и пордимчани – опит за портрет./ Иван Величков Вълчев, Плевен, 2009, 112 с., с ил.

 
Н. Попов. Личности и феномени
 
 ПОПОВ, Никола. Личности и феномени./ Никола попов, София, 2005, 205 с., с ил.

 
Иван Вандов
 
ВАНДОВ, Иван. С Плевен в сърцето. Спомени, публицистика, из личния бележник, несъгласия./ Иван Николов Вандов, София, 2007, 253 с.

 
Иван Джонев
 
 ДАКОВА, Нели. Архив на крушевския войвода Иван Джонев (1882-1966). Сборник документи. / Нели Кожухарова-Дакова, РИМ, Плевен, 2009, 178 с., с ил.

 
 
Ю. Мичев. Божин Чулев
 
 МИЧЕВ, Юрий. Божин Чулев. Документално-биографичен очерк./ Юрий Владимиров Мичев, Плевен, 2013, 63 с., с ил.

 
Светлозар Дамянов . Плевенският край
 
 ДАМЯНОВ, Светлозар. Плевенският край – част от най-древната световна цивилизация./Светлозар Дамянов. Плевен, 2015, 46 с.

 
2326
 
 ДАМЯНОВ, Светлозар. Звездите на Давид. Щрихи от историята на плевенското еврейство./Светлозар Дамянов, Плевен, 2014, 140 с.

 
Домусчиев. Сенки от стария Плевен
ДОМУСЧИЕВ, Георги. Сенки от стария Плевен./Георги Домусчиев, Плевен, 2014. Преиздадено, допълнено издание, 330 с.

 
Занимателна история
 
 КАСНАКОВА, Ц., БЕЛЧЕВ, Д., МИХАЙЛОВА, К. Занимателна история на стария свят. Помагало по история  и цивилизация за 7 клас. / Цонка Каснакова, Деян Белчев, Красимира Михайлова, Анубис, 2008, 120 с., с ил.
 

Белчев. Чужди пътешественици
 
 БЕЛЧЕВ, Деян. Плевенският край през погледа на чужди пътешественици (ХІV-ХІХ век)./ Деян Емилов Белчев, Плевен, 2015, 200 с., с ил.

 
Сълю Сачански - Приливи и отливи
 
 Сачански, Сълю. Приливи и отливи. Летопис./ проф. д-р Сълю Йорданов Сачански, Плевен, 2015, 107 с., с ил.